บริษัท เอฟแอนด์บี อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
ผู้นำด้านการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างครบวงจรด้วยประสบการณ์ในสายงานที่มีมายาวนานมากกว่า 22 ปี

บางครั้งต้องการสินค้าเร่งด่วน โดยขอให้ทาง YSH FOOD SUPPLY มาส่งเป็นกรณีเร่งด่วน และ สามารถมาส่งได้ทันท่วงที และให้ราคาสมเหตุสมผล มีการแจ้งจดหมายในการปรับราคาล่วงหน้า เพื่อให้เตรียมสำหรับการจัดซื้อต่อไป

คุณชญานิศ บูรณะกุศล
เจ้าหน้าที่อาวุโสจัดซื้อ

บริษัท คิง พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ช่วงต้นปี 2560 เกิดน้ำท่วมทางภาคใต้ ส่งผลให้วัตถุดิบกะทิขาดอย่างรุนแรง นอกจาก YSH Food Supply จะช่วยให้ King Power ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติอย่างไม่ได้รับผลกระทบ ยังช่วยหาสินค้าและจัดส่งไปที่สาขาภูเก็ตในช่วงสงกรานต์ซึ่งเป็นช่วง High Season อีกด้วย

YSH Food Supply สามารถจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาที่นัดหมาย เชื่อถือได้ (Reliable) และนอกจากนั้นแล้วในช่วงที่มีออเดอร์เร่งด่วน YSH Food Supply ก็สามารถช่วยซัพพอร์ทได้ตามที่ต้องการ (Speedy)

คุณณัฐสุดา แดงประไพ
Purchasing Manager

บริษัท ฟูดส์ แอนด์ เซอร์วิส ธุรกิจภัตตาคาร
ร้านอาหารญี่ปุ่นภาตใต้แบรน์อันดับหนึ่งของเมืองไทย ทั้ง ZEN, ZEN CUCINA, AKA, TETSU, Gyu Grill, ON THE TABLE, MORI, BUTA KATSU และ DONBURI

กรณีต้องการสินค้าด่วน สาเหตุเกิดจากการมาใช้บริการของลูกค้า ZENที่สูงขึ้นจึงทำให้สินค้าหมด stock ทาง YSHก็สามารถส่งสินค้าด่วนให้ตามที่ร้องขอไป

คุณบุญญรัตน์ มาภู
เจ้าหน้าที่อาวุโส

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ประกอบธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของ ธุรกิจโรงแรม บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ เน้นการลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาว เช่น โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

ไม่มีความกังวลใจใดๆในการใช้บริการ YSH Food Supply มาตลอดระยะเวลา 20 ปี YSH Food Supply สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ถูกต้องและรวดเร็วดีมาก แม้แต่ในภาวะวิกฤติน้ำท่วม ก็ยังสามารถตอบสนองความต้องการและร่วมแก้ไขปัญหาไปกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณธนายศ ลุสำเร็จ
Cluster Purchasing Manager

บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่
ร้านอาหารญี่ปุ่นภาตใต้แบรน์อันดับหนึ่งของเมืองไทย ทั้ง ZEN, ZEN CUCINA, AKA, TETSU, Gyu Grill, ON THE TABLE, MORI, BUTA KATSU และ DONBURI

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ใช้บริการ YSH Food Supply มา ตั้งแต่เริ่มต้นของ Greyhound จนถึงปัจจุบันขยายมาจนมีถึง 12 สาขาในกรุงเทพและปริมณฑล สามารถเชื่อมั่นในคุณภาพ และความสม่ำเสมอของการบริการ

YSH Food Supply เป็น Outsource ในการจัดหาวัตถุดิบเครื่องปรุง ซึ่งช่วยทำให้ Greyhound สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น ลดค่าใช้จ่ายทางอ้อม(indirect cost) ที่เกิดจากการมี Supplier ซ้ำซ้อน และลดปัญหาในการหาสินค้าใหม่ๆในตลาด

คุณอวิสา ช่วยกลับ
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อ